Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów  zasady zdrowej rywalizacji oraz nawyku systematycznego zdobywania i utrwalania wiedzy, poprzez motywowanie ich  do wszechstronnego rozwoju i pełnego wykorzystywania własnych talentów, zainteresowań, zdolności i możliwości intelektualnych.

Aby przystąpić konkursu należy zgłosić ten fakt do Szkolnego Koordynatora Konkursu. Koordynator konkursu ma za zadnie wysłać do organizatora konkursu uzupełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce “zgłoszenia” do dnia 16.01.2022r.  na adres mailowy alesniak@tischner.edu.pl . Organizator  mailem zwrotnym przesyła loginy i hasła dla poszczególnych uczestników konkursu.  Za pomocą tych danych uczeń loguje się na platformie edukacyjnej moodle  której adres znajduje się w zakładce  ” Konkurs” .

Konkurs składa się z dwóch etapów

I ETAP

Etap pierwszy zwany dalej „Etapem I” jest częścią przeprowadzaną w formie elektronicznej. Do realizacji Etapu I służy elektroniczny serwis internetowy udostępniony przez Organizatora zwany dalej Elektroniczną Platformą Konkursową.

Zadaniem Uczestnika Etapu I jest samodzielne odpowiedzenie na zamieszczone pytania i przesyłanie odpowiedzi przy pomocy Elektronicznej Platformy Konkursowej.

Zadania Etapu I będą umieszczane na Elektronicznej Platformie Konkursowej  w każdy poniedziałek i środę.
Etap I  rozpoczyna się 28.02.2022 i trwać będzie do 29.04.2022r ( z wyłączeniem okresu świątecznego od
14-18.04.2022 r.), każdego dnia jedno zadanie) i będą one dostępne w godzinach: 12:00 – 21:00, każdego dnia jedno pytanie . Tylko w tych dniach  i godzinach będzie możliwość przesyłania swoich odpowiedzi.

II ETAP

Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 42a w Limanowej.

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

W czasie trwania Etapu II zabrania się rozmów, korzystania z kalkulatorów, telefonów komórkowych  i innego sprzętu elektronicznego.

Podczas Etapu II Uczestnicy mogą skorzystać z materiałów które otrzymają od organizatorów: papier, test z zadaniami  oraz własnych przyborów: długopis .

Etap II odbędzie się  11 maja 2022 r. o godz. 9:00 i trwać będzie 90  minut.