Zadania z I ETAPU można w formie treningu rozwiązać na stronie Platformy