Organizatorem konkursu jest

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
34-600 Limanowa, ul Jana Pawła II 42A

Wszelkie pytania można kierować na adres

Aneta Leśniak-Święch alesniak@tischner.edu.pl

Agata Dąbrowa adabrowa@tischner.edu.pl

Agnieszka Dutka adutka@tischner.edu.pl