Drodzy Uczniowie, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych o będą mieli możliwość uczestniczenia w dwóch konkursach:

1) Maratonie Matematycznym  (edycja szósta),

2) Maratonie Wiedzy Ogólnej (edycja trzecia).

Obydwa konkursy mają podobną strukturę – składają się z dwóch etapów:

Etap I – internetowy (trwa cały miesiąc od 15 lutego do 23 kwietnia): 

W ramach tego etapu należy rozwiązywać zadania testowe udostępnione przez Organizatora na platformie edukacyjnej. W Maratonie Matematycznym zadania będą publikowane w: poniedziałki i środy, natomiast w Maratonie Wiedzy Ogólnej w: wtorki, czwartki .

oraz pytanie niespodzianka dotyczące szkoły dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW w piątki!!

Etap II – stacjonarny (odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.) w siedzibie Organizatora. 

Do tego etapu zostaną zaproszeni uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w etapie poprzednim.

Podczas finału każdy Uczestnik będzie miał 90 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Organizatora.